2007/Feb/25

แล้ววันหนึ่งก็มาถึง ... วันที่พ่อต้องลองตัดสินใจให้ใครสักคน ... เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของนางฟ้าตัวน้อย ๆ ของพ่อ
.................................................................
ยอมให้เขา ... ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของลูก
ยอมให้เขา ... ร่วมแสดงความคิดเห็นกับลูก
ยอมให้เขา ... ร่วมให้ข้อเสนอแนะกับลูก
ยอมให้เขา ... ร่วมตัดสินใจกับลูก
ยอมให้เขา ... ร่วมวิจารณ์สิ้งที่เกิดกับลูก
ยอมให้เขา ... ร่วมวิจารณ์สิ้งที่ลูกตัดสินใจทำ
รวมทั้ง ยอมแม้กระทั่ง ... ให้เขา ... วิจารณ์ในตัวลูก
................................................................
พ่อต้อง ... ยอมถอยห่างจากลูก ... ทั้งที่ไม่เต็มใจแม้แต่น้อย
พ่อต้อง ... ยอมให้ลูกได้ดำเนินชีวิตในวิถีที่เลือก ...ทั้งที่ไม่เห็นด้วยแม้แต่น้อย
พ่อต้อง ... ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากลูก ... ทั้งที่ไม่ถูกต้องแม้แต่น้อย
พ่อต้อง ... ยอมรับการโต้แย้งจากลูก ... ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาแต่อดีตเลยแม้แต่น้อย
พ่อต้อง ... ยอมรับการตัดสินใจหลาย ๆ อย่างจากลูก ... ทั้งที่ไม่ชื่นชอบ แม้แต่น้อย
พ่อต้อง ... ยอมรับคำวิจารณ์จากลูก ... ทั้งที่ไม่สมเหตุสมผล แม้แต่น้อย
พ่อต้อง ... ยอมรับผลจากการตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าของลูก ... ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมแม้แต่น้อย

รวมถึง พ่อต้อง ... ยอมแม้กระทั่งรับคำผรุสวาสจากคน ๆ นั้นที่มีต่อลูก ... ทั้งที่ต้องกล้ำกลืนฝืนทนอย่างเหลือประมาณ

ไม่เลยที่ "คำน้อย (จากพ่อ) จะได้กล้ำกลาย ... นางฟ้าตัวน้อย" ของพ่อ
..................................................................
วันนี้ ....
วันที่ ... สายสัมพันธ์ของนางฟ้าของพ่อกับคนคนนั้นต้องขาดลง
วันที่ ... นางฟ้าของพ่อเริ่มคิดเป็น
วันที่ ... นางฟ้าของพ่อเริ่มคิดได้
วันที่ ... นางฟ้าของพ่อเริ่มคิดใหม่
วันที่ ... นางฟ้าของพ่อได้รับบทเรียนใหม่ ๆ
.................................................................

แล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้ ... ก่อนวันพ่อ ...
... วันที่พ่อต้องลองตัดสินใจรับนางฟ้าตัวน้อย ๆ ของพ่อ ...กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพ่อ ... อีกครั้ง

กลับมาเถอะนะ พ่อจักเรียกขวัญ
กลับมา ณ วัน สุขสันติ์ดังเก่า
กลับมาเถิดนะ กลับคืนสู่เหย้า
กลับคืนนะเจ้า พ่อรอเฝ้าปลอบโยน

"ถ้า (บางคน) คิดว่า ... ลูกของพ่อเป็นคนไม่ดีพอ พ่อก็ขอรับลูกของพ่อคืน"

HOME SWEET HOME, SWEET HEART.

Comment

Comment:

Tweet